khi cho từ từ luồng khí co2 vào dd ca(oh)2, người ta nhận thấy ban đầu dd trở nên đục, sau đó trong dần và cuối cùng trong suốt. hãy giải thích hiện t

Question

khi cho từ từ luồng khí co2 vào dd ca(oh)2, người ta nhận thấy ban đầu dd trở nên đục, sau đó trong dần và cuối cùng trong suốt. hãy giải thích hiện tượng trên và viết pthh minh hoạ
GIÚP MÌNH VỚI GẤP LẮM RỒI HỨA VOTE ĐẦY ĐỦ NẾU NHANH VÀ ĐÚNG

in progress 0
aihong 5 tháng 2021-07-20T22:33:17+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:34:31+00:00

  Ban đầu dung dịch đục do tạo thành kết tủa trắng $CaCO_3$.

  $CO_2+Ca(OH)_2\to CaCO_3+H_2O$

  Khi $Ca(OH)_2$ trong dd hết mà tiếp tục sục $CO_2$, $CO_2$ hoà tan kết tủa tạo muối tan $Ca(HCO_3)_2$ nên dung dịch trong dần, cuối cùng trong suốt.

  $CaCO_3+CO_2+H_2O\to Ca(HCO_3)_2$

  0
  2021-07-20T22:34:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ban đầu dd trở nên đục là do p/ứ tạo ra CaCO3 ↓

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

  -Sau đó dd trong dần và cuối cùng trong suốt là do tạo ra muối tan Ca(HCO3)2

  CO2 + H2O + CaCO3 ↓ → Ca(HCO3)2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )