Khi chuyển O3 thành O2 thì thấy thể tích tăng lên 5ml so với ban đầu. Thể tích O3 đã phản ứng là?

Question

Khi chuyển O3 thành O2 thì thấy thể tích tăng lên 5ml so với ban đầu. Thể tích O3 đã phản ứng là?

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-10-10T06:54:37+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T06:55:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi a là số mol của O2
  2O2→3O3
  a ——->3a/2   (mol)
  Ta có

  nO2/nO3=VO3/VO2

  =a/(3a/2)=2/3 
  Cho VO2=3 phần =>VO3=2 phần
  Gọi x là thể tích O3 phản ứng khi O2 tăng
  VO2 tăng lên 5ml

  =>(3+5)/(a)=2/3
  =>2a=(3+5).3
  =>2a=24=>a=12
  Vậy khi O2 tăng lên 5ml thì thể tích O3 phản ứng là 12ml

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )