khi clo hóa etan thu được 1 sản phẩm thế y chứa 71,72%clo về khối lượng . CT của Y ? c2h5cl c2h54cl2 c2h3cl3 c2h2cl4

Question

khi clo hóa etan thu được 1 sản phẩm thế y chứa 71,72%clo về khối lượng . CT của Y ?
c2h5cl
c2h54cl2
c2h3cl3
c2h2cl4

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-08-06T21:30:06+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:31:59+00:00

  Đáp án:

  \(C_2H_4Cl_2\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \({C_2}{H_6} + xC{l_2}\xrightarrow{{as}}{C_2}{H_{6 – x}}C{l_x} + xHCl\)

  \({M_{{C_2}{H_{6 – x}}C{l_x}}} = 12.2 + 6 – x + 35,5x = 30 + 34,5x\)

  \(\to \% {m_{Cl}} = \frac{{35,5x}}{{30 + 34,5x}} = 71,72\%  \to x = 2\)

  Vậy \(Y\) là \(C_2H_4Cl_2\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )