Khí `CO_2` có lẫn hơi nước, những chất nào sau đây không được dùng làm khô khí: `P_2O_5`, `NaOH`rắn, `CaCl_2`, `H_2SO_4` đặc, `CaO`. Giải thích và vi

Question

Khí `CO_2` có lẫn hơi nước, những chất nào sau đây không được dùng làm khô khí: `P_2O_5`, `NaOH`rắn, `CaCl_2`, `H_2SO_4` đặc, `CaO`. Giải thích và viết PTHH nếu có.

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-09-07T07:47:05+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:48:09+00:00

  Các chât không làm khô được là  `NaOH,CaO` vì các chất đó phản ứng ới `CO_2`

  `CO_2+2NaOH->Na_2CO_3+H_2O`

  `CO_2+CaO->CaCO_3`

  0
  2021-09-07T07:48:41+00:00

  Đáp án:NaOH , CaO

   

  Giải thích các bước giải:

   vì hai chất trên có thể tác dụng được với CO2

  PT: CaO+CO2=> CaCO3

        2NaOH+CO2=> Na2CO3+H2O 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )