Khi cộng 1 số tự nhiên với 1 số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân.Do sơ xuất, 1 học sinh đã quên dấu phẩy ở phần thập phân đồng thời chép nhầm dấ

Question

Khi cộng 1 số tự nhiên với 1 số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân.Do sơ xuất, 1 học sinh đã quên dấu phẩy ở phần thập phân đồng thời chép nhầm dấu cộng thành dấu trừ nên nhận đc kết quả là 388. Tìm số thập phân biết kết quả phép tính đúng là 637,47

in progress 0
Anna 22 phút 2021-09-12T07:58:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T07:59:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số thập  phân đó là:

  (637,47-388):100+1=2,47

   

  0
  2021-09-12T07:59:55+00:00

  Tổng đúng hơn hiệu sai là :

  637,47 – 388 = 249,47

  Sơ đồ :

  Số cần tìm : 1p

  Số mới : 100p         } tổng 249,47

  Số thập phân đó là :

  249,47 : ( 100 + 1 ) x 1 = 2,47 

                                      Đáp số : 2,47

  Mik xin hay nhất ạ !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )