khi công của lực tác dụng lên vật là 1 J thì độ biến thiên động năng của vật là? A.2 J B. 1 J C. 3 J D. 4 J

Question

khi công của lực tác dụng lên vật là 1 J thì độ biến thiên động năng của vật là?
A.2 J
B. 1 J
C. 3 J
D. 4 J

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-07-24T18:36:04+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:37:08+00:00

  Đáp án:

   khi công của lực tác dụng lên vật là 1 J thì độ biến thiên động năng của vật là?
  A.2 J
  B. 1 J
  C. 3 J
  D. 4 J

  Giải thích các bước giải:

   Vì độ biến thiên động năng chính là công của vật trong quá trình chuyển động. ( theo kiến thức Bài 25, Lí 10 )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )