khi cộng hai số thập phân một học sinh viết nhầm dấu phẩy sang bên phải một chữ số nên được tổng là 49,1 biết tổng Đúng là 27 phẩy 95 .Tìm hai số đã c

Question

khi cộng hai số thập phân một học sinh viết nhầm dấu phẩy sang bên phải một chữ số nên được tổng là 49,1 biết tổng Đúng là 27 phẩy 95 .Tìm hai số đã cho

in progress 0
Cora 2 tháng 2021-10-13T18:35:34+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T18:36:55+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Khi viết nhầm dấu phẩy ủa $1$ số hạng sang bên phải $1$ chữ số thf số hạng mới gấp $10$ lần số hạng ban đầu

  Tổng mới hơn tổng cũ là:

            $49,1 – 27,95 = 21,15$

  Sô hạng thứ nhất là

            $21,15 : 9 = 2,35$

  Số hạng thứ hai là

         $27,95 – 2,35 = 25,6$

  Đ/s: ST1: $2,35$

         ST2: $25,6$

  0
  2021-10-13T18:37:06+00:00

  Hiệu số phần bằng nhau:

  10 – 1 = 9 (phần)

  Tổng mới hơn tổng cũ là:

  Số cũ là:

  21,15 : 9 = 2,35

  Số còn lại là:

  27,95 – 2,35 = 25,6

  Đáp số: 2,35 và 25,6.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )