Khi cotanstan có chiều dài 8,5m ,tiết diện được mắc vào 2 điểm e và f có HĐT 100V khi đó CĐDĐ qua nó là 1,5A.Tính điện trở của dây và đường kính tiết

Question

Khi cotanstan có chiều dài 8,5m ,tiết diện được mắc vào 2 điểm e và f có HĐT 100V khi đó CĐDĐ qua nó là 1,5A.Tính điện trở của dây và đường kính tiết diện dây.????????????

in progress 0
Charlie 1 tháng 2021-08-09T15:44:38+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:46:20+00:00

  Đáp án:

  $R = 66,67\Omega $

  $d = 0,285mm$ 

  Giải thích các bước giải:

  Biết điện trở suất của cotanstan là:

  $\rho  = 0,{5.10^{ – 6}}\Omega m$

  Điện trở của dây dẫn là:

  $R = \dfrac{U}{I} = \dfrac{{100}}{{1,5}} = 66,67\Omega $

  Đường kính tiết diện của dây là:

  $\begin{array}{l}
  R = \rho \dfrac{l}{S} \Rightarrow S = \dfrac{{\rho l}}{R} = \dfrac{{0,{{5.10}^{ – 6}}.8,5}}{{66,67}} = 6,{375.10^{ – 8}}{m^2}\\
   \Rightarrow d = \sqrt {\dfrac{{4S}}{\pi }}  = \sqrt {\dfrac{{4.6,{{375.10}^{ – 8}}}}{{3,14}}}  = 2,{85.10^{ – 4}}m = 0,285mm
  \end{array}$ 

  0
  2021-08-09T15:46:22+00:00

  Đáp án:

   R= 200/3 (ôm)
  d≈ 2,822×10−6

  Giải thích các bước giải:
  R=U/I= 100/ 1,5 =200/3 (ôm)
  R=pl/S
  =>200/3=(8,5 x4,9×10−7)/S
  => S =(6,2475×10−8)= (d2/4) x 3,14
  => d≈2,822×10−6

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )