Khi cung cấp nhiệt lượng 8,4kJ cho 1kg của một chất, thì nhiệt độ của chất này tăng thêm 20C Chất này là A: nước đá B: rượu C: nước D: sắt 22 Đối

Question

Khi cung cấp nhiệt lượng 8,4kJ cho 1kg của một chất, thì nhiệt độ của chất này tăng thêm 20C Chất này là
A:
nước đá
B:
rượu
C:
nước
D:
sắt
22
Đối với không khí trong một phòng kín, khi nhiệt độ tăng chứng tỏ
A:
khối lượng không khí trong phòng tăng.
B:
thể tích không khí trong phòng tăng.
C:
vận tốc các phân tử không khí tăng.
D:
kích thước các phân tử không khí tăng.
23
Đổ 50 cm3 rượu vào 50 cm3 nước, ta thu được một hỗn hợp có tổng thể tích chỉ khoảng 95cm3 . Kết quả của thí nghiệm đó góp phần chứng minh rằng:
A:
Các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên các chất có kích thước rất nhỏ
B:
Các chất khác nhau khi tiếp xúc với nhau đều bị giảm thể tích
C:
Giữa các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên các chất có khoảng cách.
D:
Các phân tử, nguyên tử của các chất co lại khi tiếp xúc với nhau
24
Để tìm hiểu sự phụ thuộc của nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên vào khối lượng của vật, cần phải xác định và so sánh nhiệt lượng thu vào của các vật có những đặc điểm nào dưới đây?
A:
Các vật có khối lượng và độ tăng nhiệt độ khác nhau nhưng làm bằng các chất khác nhau.
B:
Các vật cùng khối lượng và có độ tăng nhiệt độ bằng nhau nhưng làm bằng vật liệu khác nhau.
C:
Các vật cùng vật liệu và có khối lượng bằng nhau nhưng độ tăng nhiệt độ khác nhau.
D:
Các vật cùng vật liệu và có độ tăng nhiệt độ bằng nhau nhưng khối lượng khác nhau.
25
Hai vật 1 và 2 có khối lượng m1 = 2 m2 truyền nhiệt cho nhau. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của hai vật thay đổi một lượng là ∆t20 = 2∆t10. So sánh nhiệt dung riêng của các chất cấu tạo nên vật.
A:
c1 = (1/2)c2
B:
c1 = 2c2
C:
Chưa thể xác định được vì chưa biết t1 > t2 hay t1 < t2 D: c1 = c2

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-09-28T15:14:52+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:16:24+00:00

  Đáp án:

  21. C

  22. C

  23. C

  24. D

  25. D

  Giải thích các bước giải:

  21. C. Nước

  Ta có:

  \(Q = mc\Delta t \Rightarrow c = \dfrac{Q}{{m\Delta t}} = \dfrac{{8400}}{{1.20}} = 4200J/kg.K\)

  Suy ra chất này là nước.

  22. C: vận tốc các phân tử không khí tăng.

  Vì khi các phân tử chất khí chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của chất khi càng lớn.

  23. C: Giữa các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên các chất có khoảng cách.

  Vì giữa các phân tử cấu tạo nên các chất có khoảng trống nên kh trộn rượu vào nước thì các phân tử này sẽ len lõi vào các khoảng trống đó, vì thế thể tích của hỗn hợp giảm.

  24. D: Các vật cùng vật liệu và có độ tăng nhiệt độ bằng nhau nhưng khối lượng khác nhau.

  Để kiểm tra sự phụ thuộc vào khối lượng thì khối lượng của các vật phải khác nhau và các vật cùng làm bằng 1 chất, cùng độ tăng nhiệt độ.

  25. D. \({c_1} = {c_2}\)

  Khi có cân bằng nhiệt thì:

  \(\begin{array}{l}
  {Q_1} = {Q_2} \Rightarrow {m_1}{c_1}\Delta {t_1} = {m_2}{c_2}\Delta {t_2}\\
   \Rightarrow 2{m_2}{c_1}\Delta {t_1} = {m_2}{c_2}.2\Delta {t_1}\\
   \Rightarrow {c_1} = {c_2}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )