khi dẫn hỗn hợp khí gồm cl2 co2 hcl c2h4 qua dung dịch nước vôi trong dư khí thoát ra khỏi bình là

Question

khi dẫn hỗn hợp khí gồm cl2 co2 hcl c2h4 qua dung dịch nước vôi trong dư khí thoát ra khỏi bình là

in progress 0
Hailey 2 tuần 2021-11-30T15:51:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T15:53:34+00:00

  Đáp án:

   -mình nghĩ là không có khí nào thoát ra khỏi bình cả

  Giải thích các bước giải:

   Khi cho các hỗn hợp khí đó qua nước vôi trong Ca(OH)2 dư, các khí đó sẽ bị hấp thụ

  Cụ thể các phản ứng xảy ra là:

   *  2Cl2 +  2Ca(OH)2  → CaCl2 +   Ca(ClO)2 +  2H2O

  * CO2 +Ca(OH)2 →  CaCO3  +  H2O

  *  2HCl  +   Ca(OH)2 → CaCl2  +  H2O

  *C2H4 + 3Ca(OH)2 → 3CaH2 + 2CO2 + 2H2O

  0
  2021-11-30T15:53:34+00:00

  Khí thoát ra là C2H4. Các khí còn lại phản ứng với kiềm dư. 

  2Cl2+ 2Ca(OH)2 -> CaCl2+ Ca(ClO)2+ 2H2O 

  CO2+ Ca(OH)2 -> CaCO3+ H2O 

  2HCl+ Ca(OH)2 -> CaCl2+ 2H2O

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )