Khi đánh số thứ tự các trang của 1 cuốn sách người ta đã dùng trung bình mỗi trang 2 chữ số . Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang ? Cần cưc cực kì gấp

Question

Khi đánh số thứ tự các trang của 1 cuốn sách người ta đã dùng trung bình mỗi trang 2 chữ số . Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang ?
Cần cưc cực kì gấp

in progress 0
Nevaeh 3 ngày 2021-12-07T17:59:58+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:01:03+00:00

  Số trang  từ trang 1 đến trang 9 là:

  ( 9 – 1 ) : 1 + 1 = 9 ( trang )

  Số trang từ trang 10 đến trang 99 là:

  ( 99 – 10 ) : 1 + 1 = 90 ( trang )

  Để  trung bình mỗi trang được dùng 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số là 9.

  Số trang cuốn sách có là:

  99 + 9 = 108 ( trang )

  Vậy cuốn sách có 108 trang.

  0
  2021-12-07T18:01:36+00:00

  Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :9 – 1 + 1 = 9 trang

  Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 99 – 10 + 1 = 90 trang

  Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số

  Tổng số trang của quyển sách là :9 + 90 + 9 = 108 trang

  Đáp số : 108 trang

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )