Khi đặt áp kế tại chân núi 758mm Hg. Con số đó cho biết điều gì. Áp suất khí quyển tại đó bằng bao nhiêu N/m². Mn giúp e với ak, đg cần gấp

Question

Khi đặt áp kế tại chân núi 758mm Hg. Con số đó cho biết điều gì. Áp suất khí quyển tại đó bằng bao nhiêu N/m².
Mn giúp e với ak, đg cần gấp

in progress 0
Vivian 3 ngày 2021-12-07T19:33:57+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:35:42+00:00

  Đáp án:

  Ta có : 758mm= 0,00758m

  con số đó cho biết độ cao tại chân núi là 758mm Hg

  Áp suất khí quyển tại đó là

  P= hd= 0,00758.136000= 1030,88 N/m^2

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )