khi đặt dòng điện áp xoay chiều vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với 1 tụ điện C thì biểu thức dòng điện có dạng i1+Iocos(ome

Question

khi đặt dòng điện áp xoay chiều vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với 1 tụ điện C thì biểu thức dòng điện có dạng i1+Iocos(omega*t+pi/6)(A). Nếu mắc nối tiếp thêm vào mạch điện cuộn dây thuần cảm L rồi mắc nối tiếp vào điện áp nói trên thì biểu thức dòng điện có dạng i2=Io*cos(omega*t-pi/3)(A). Biểu thức 2 đầu đoạn mạch có dạng:

in progress 0
Ruby 3 tuần 2021-11-24T17:33:58+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:35:28+00:00

  Đáp án:
  \(u = {U_0}.co{\rm{s(}}\omega {\rm{t – }}\frac{\pi }{{12}})\)

   

  Giải thích các bước giải:R,C:

  \({i_1} = {I_0}.co{\rm{s(}}\omega {\rm{t + }}\frac{\pi }{6})\)

  R,L,C:

  \({i_2} = {I_0}.co{\rm{s(}}\omega {\rm{t – }}\frac{\pi }{3})\)

  Ta có: 
  \(\left\{ \begin{array}{l}
  {Z_1} = {Z_2}\\
  \overrightarrow {{I_1}}  \bot \overrightarrow {{I_2}} 
  \end{array} \right. <  =  > \left\{ \begin{array}{l}
  \sqrt {{R^2} + Z_C^2}  = \sqrt {{R^2} + {{({Z_L} – {Z_C})}^2}} \\
  \frac{{{Z_C}}}{R}.\frac{{({Z_L} – {Z_C})}}{R} = 1
  \end{array} \right. <  =  > \left\{ \begin{array}{l}
  {Z_L} = {Z_C}\\
  R = 2{{\rm{Z}}_C}
  \end{array} \right.\)

  \(\tan ({\alpha _u} – {\alpha _{i1}}) = \frac{{ – {Z_C}}}{R} =  – 1 =  > {\alpha _u} = {\alpha _{i1}} – \frac{\pi }{4} =  – \frac{\pi }{{12}}\)

  BIỂU THỨC:
  \(u = {U_0}.co{\rm{s(}}\omega {\rm{t – }}\frac{\pi }{{12}})\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )