Khi đốt cháy khí etilen thì số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ A. 2 : 1. B. 1 : 2. C. 1 : 3. D. 1 : 1.

Question

Khi đốt cháy khí etilen thì số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ
A. 2 : 1.
B. 1 : 2.
C. 1 : 3.
D. 1 : 1.

in progress 0
Katherine 3 tuần 2021-11-20T18:54:28+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T18:56:22+00:00

  Đáp án:

  $C2H4 + 3O2 -to-> 2CO2 + 2H2O$ 

  Tổng quát: $CnH2n + $($\frac{3n}{2}$)$O2 -to-> nCO2 + nH2O$ 

  Đốt cháy anken: $nCO2 = nH2O$

  => Khi đốt cháy khí etilen thì số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ: 1 : 1

  => Chọn D. 1 : 1

  * Nhớ cho mình cảm ơn với hay nhất nha bạn.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )