Khi đốt giấm ăn, nước đường, nước muối, rượu etylic (cồn) thì xảy ra những hiện tượng gì ?????????????Help me

Question

Khi đốt giấm ăn, nước đường, nước muối, rượu etylic (cồn) thì xảy ra những hiện tượng gì ?????????????Help me

in progress 0
Athena 24 phút 2021-09-14T12:52:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T12:53:49+00:00

  Đốt các chất trên thì đều có hiện tượng thoát ra khí làm đục nước vôi trong `(CO_2)`và nước `(H_2O)`

  Trừ nước muối thì sẽ sôi  :33

  0
  2021-09-14T12:53:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đều có hiện tượng thoát khí `CO_2` và `H_2O`

  Ngoại trừ nước muối. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )