Khi đưa nhiệt độ từ 20 độ C lên 25 độ C , thanh nhôm sẽ: A) Tăng khối lượng B) Giảm Khối lượng C) Tăng thể tích D) B và C đúng

Question

Khi đưa nhiệt độ từ 20 độ C lên 25 độ C , thanh nhôm sẽ:
A) Tăng khối lượng
B) Giảm Khối lượng
C) Tăng thể tích
D) B và C đúng

in progress 0
Athena 3 tuần 2021-07-08T20:38:23+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:39:28+00:00

  * Đáp án : C.

  * Giải thích : Khi nhiệt độ tăng thì thể tích thanh nhôm sẽ tăng và khối lượng không thay đổi .

   

  0
  2021-07-08T20:39:54+00:00

  Khi đưa nhiệt độ từ 20 độ C lên 25 độ C , thanh nhôm sẽ:

  A) Tăng khối lượng

  B) Giảm Khối lượng

  C) Tăng thể tích

  D) B và C đúng

  → Chọn đáp án: C. Tăng thể tích vì:

  Khi nhiệt độ tăng lên, khối lượng của thanh nhôm sẽ không đổi và thanh nhôm khi giãn nở vì nhiệt thì chỉ tăng phần thể tích của chúng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )