Khi đun nóng đẳng tích một lượng khí thêm 5 độ thì áp suất khí tăng thêm 1/10 áp suất ban đầu.Nhiệt độ ban đầu của khí là

Question

Khi đun nóng đẳng tích một lượng khí thêm 5 độ thì áp suất khí tăng thêm 1/10 áp suất ban đầu.Nhiệt độ ban đầu của khí là

in progress 0
Adalyn 3 tháng 2021-09-24T22:05:51+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:06:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Hocj tốt

  0
  2021-09-24T22:07:36+00:00

  Đáp án:

  Nhiệt độ ban đầu của khí là 50 độ K. 

  Giải thích các bước giải:

  ÁP dụng phương trình đăng tích ta có:

  \[\frac{{p’}}{{T’}} = \frac{p}{T} \Leftrightarrow \frac{{p + \frac{1}{{10}}p}}{{T + 5}} = \frac{p}{T} \Rightarrow T = {50^o}K\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )