Khi đun nóng một khối khí đựng trong bình kín sao cho nhiệt độ tăng thêm 1 ( độ C) thì áp suất của khối khí đó tăng thêm một lượng bằng 1/360 áp suất

Question

Khi đun nóng một khối khí đựng trong bình kín sao cho nhiệt độ tăng thêm 1 ( độ C) thì áp suất của khối khí đó tăng thêm một lượng bằng 1/360 áp suất ban đầu . tính nhiệt độ ban đầu của khối khí ?

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-09-14T07:33:35+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T07:35:04+00:00

  Đáp án:

   360K

  Giải thích các bước giải:

  Khối khí có thể tích không đổi

  \[\begin{array}{l}
  \frac{{{P_1}}}{{{T_1}}} = \frac{{{P_2}}}{{{T_2}}}\\
   \Rightarrow \frac{{{P_1}}}{{{T_1}}} = \frac{{{P_1} + \frac{{{P_1}}}{{360}}}}{{{T_1} + 1}}\\
   \Rightarrow {T_1} + 1 = \frac{{361}}{{360}}{T_1}\\
   \Rightarrow {T_1} = 360K
  \end{array}\]

  0
  2021-09-14T07:35:08+00:00

  Đáp án:

   87độ C

  Giải thích các bước giải:

         Khối khí của thể tích không đổi:

                              P1/T1=P2/T2

                       =>  P1/T1=P1+P1/360/T1+1

                       =>  T1+2=361/360xT1

                       =>  T1=360K

                        => T1=273+t

                        => t=87độ C         

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )