Khi đun nóng quặng đồng malachite chất này bị phân hủy thành đồng ll oxit CuO hơi nước và khí cacbonnic Tính khối lượng của khí cacbonic sinh ra nếu k

Question

Khi đun nóng quặng đồng malachite chất này bị phân hủy thành đồng ll oxit CuO hơi nước và khí cacbonnic Tính khối lượng của khí cacbonic sinh ra nếu khối lượng malachite đang nung là 2,22 g thu được 1,60 g đồng ll oxit và 0,18 g nước
a. nếu thu được 6 g đồng ll oxit 0,9 g nước và 2,2 g khí cacbonic thì khối lượng quặng đem nung là bao nhiêu

in progress 0
Rylee 3 tuần 2021-08-18T16:38:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:39:49+00:00

  Đáp án:

   9,1g

  Giải thích các bước giải:

  CuCO3 -> CuO +CO2 + H2O

  Áp dụng đlbtkl: =>m CuCO3= m CuO + m CO2 +m H2O

  Suy ra: m CO2= m CuCO3 – (m CuO + m H2O)= 2,22 – (1,6 + 0,18)=0,44g

  Ta lại có: CuCO3= m CuO + m CO2 +m H2O= 6+0,9+2,2 =9,1 g

  0
  2021-08-18T16:40:14+00:00

  Đáp án:

   Bạn tham khảo

  Giải thích các bước giải:

  $CuCO_3 → CuO +CO_2 + H_2O$

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta được

  $m _{CuCO_3}= m _{CuO} + m _{CO_2} +m_{H_2O}$

  $ ⇔m _{CO_2}= m _{CuCO_3} – m_{ CuO }- m_{ H_2O}$

  $⇔m_{CO_2}=2,22 – 1,6 – 0,18=0,44g$

  $⇒m_{CuCO_3}= m _{CuO} + m _{CO_2} +m _{H_2O}$

  $⇔m_{CuCO_3}= 6+0,9+2,2 =9,1 g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )