Khi dùng pit – tông nén khí trong một xi – lanh thì A. kích thước mỗi phân tử khí giảm B. Khoảng cách giữa các phân tử khí giảm C. Khối lượng mỗi phân

Question

Khi dùng pit – tông nén khí trong một xi – lanh thì
A. kích thước mỗi phân tử khí giảm
B. Khoảng cách giữa các phân tử khí giảm
C. Khối lượng mỗi phân tử giảm
D. Số phân tử khí giảm

in progress 0
Melanie 2 năm 2021-08-28T19:44:31+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:45:45+00:00

   Khi dùng pit – tông nén khí trong một xi – lanh thì

  A. kích thước mỗi phân tử khí giảm

  B.khoảng cách giữa các phần tử khí giảm .

  C. Khối lượng mỗi phân tử giảm

  D. Số phân tử khí giảm

  0
  2021-08-28T19:46:24+00:00

  Đáp án là: B. Khoảng cách giữa các phân tử khí giảm

  Khi dùng pit – tông nén khí trong một xi – lanh thì khoảng cách giữa các phân tử khí giảm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )