Khi được giãn đẳng nhiệt từ thể tích 15 lít đến thể tích 20 lít. Áp suất khí giảm 0,6 at.Tìm áp suất khi ban đầu

Question

Khi được giãn đẳng nhiệt từ thể tích 15 lít đến thể tích 20 lít. Áp suất khí giảm 0,6 at.Tìm áp suất khi ban đầu

in progress 0
Cora 2 tuần 2021-09-12T23:21:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:22:15+00:00

  Đáp án:

   p1=1,5atm

  Giải thích:

  Áp dụng đinh luật Bôi lơ Ma ri ốt cho quá trình đẳng nhiệt ta có:

  0
  2021-09-12T23:22:41+00:00

  Đáp án:

  p=2,4at

  Giải thích các bước giải:

  Quá trình đẳng nhiệt

  Trạng thái 1 :

  V1=15l,   p1=p at

  Trạng thái 2 :

  V2=20l, p2=p-0,6 at

  Quá trình đẳng nhiệt 

  p1. V1= p2. V2

  <=> 15p=20(p-0, 6)

  =>p=2,4at

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )