Khi xe đang đi trên đường mà bánh xe bị mềm sẽ là lực ma sát nào

Question

Khi xe đang đi trên đường mà bánh xe bị mềm sẽ là lực ma sát nào

in progress 0
Gianna 1 tuần 2021-12-04T06:47:33+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-04T06:49:30+00:00

    Đáp án:

    Giải thích các bước giải: Lăn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )