Khi em bị ốm, gia đình mời thầy cúng về chữa thì đó là TG Duy vật, Duy tâm, PPL biện chứng hay siêu hình ạ?

Question

Khi em bị ốm, gia đình mời thầy cúng về chữa thì đó là TG Duy vật, Duy tâm, PPL biện chứng hay siêu hình ạ?

in progress 0
Raelynn 3 tháng 2021-09-19T19:18:32+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T19:19:37+00:00

  Duy tâm, siêu hình

  0
  2021-09-19T19:20:16+00:00

  Là thế giới duy tâm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )