khi xét sự di truyền của hình dạng tóc(tóc xoăn,tóc thẳng) do 1gen nằm trên NST thường quy đinh. người ta thấy trong môt gia đình có ông nôi,ông ngoai

Question

khi xét sự di truyền của hình dạng tóc(tóc xoăn,tóc thẳng) do 1gen nằm trên NST thường quy đinh. người ta thấy trong môt gia đình có ông nôi,ông ngoai và căp P đều có tóc xoăn , bà nội bà ngoại, người anh của bố có kiểu tóc thẳng . căp P này sinh đươc 2 đứa con gồm 1 tóc xoăn 1 tóc thẳng.
a, xác định kiểu gen của mỗi người trong gia đình này
b, tính xác xuất để cặp bố mẹ này sinh được một người con có tóc xoăn, 2 người con 1 tóc xoăn 1 tóc thẳng

in progress 0
Reagan 4 tuần 2021-07-08T19:52:07+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:53:35+00:00

  – Căp P tóc xoăn sinh được 1 tóc thẳng

  → Tính trạng hình dạng tóc do gen lặn nằm trên NST thường quy định và tóc xoăn là tính trạng trội so với tính trạng tóc thẳng.

  – Quy ước: Gen A – tóc xoăn, gen a – tóc thẳng.

  a. – Bà nội, bà ngoại, người anh của bố, người con của P tóc thẳng đều có kiểu gen là aa.

  – Người anh của bố tóc thẳng có kiểu gen là aa nhận 1 giao tử chứa a từ ông nội và 1 giao tử chứa a từ bà nội.

  Mà ông nội tóc xoăn → Kiểu gen của ông nội là Aa.

  – Người con tóc thẳng của P có kiểu gen là aa nhận 1 giao tử chứa a từ bố và 1 giao tử chứa a từ mẹ.

  Mà bố mẹ P đều tóc xoăn → Kiểu gen của P là Aa.

  – Ông ngoại tóc xoăn có kiểu gen là AA hoặc Aa.

  b. Xác xuất để cặp bố mẹ này sinh được 2 người con có tóc xoăn, 1 tóc thẳng là:

  $\frac{3}{4}.\frac{3}{4}.\frac{1}{4}=\frac{9}{64}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )