khi giảm cạnh của 1 hình lập phương đi 30% thì diện tích toàn phần của hình lập phương đó giảm đi bao nhiêu phần trăm

Question

khi giảm cạnh của 1 hình lập phương đi 30% thì diện tích toàn phần của hình lập phương đó giảm đi bao nhiêu phần trăm

in progress 0
Iris 3 tháng 2021-09-20T00:51:56+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:53:09+00:00

  Đáp án:49%

   

  Giải thích các bước giải:

  Lấy VD: Cạnh hình lập phương là 10cm

  Diện tích toàn phần hình lập phương trước khi giảm là:

  10 × 10 × 6 = 600 (cm²)

  Tỉ số % cạnh hình lập phương sau khi giảm là:

  100% – 30% = 70%

  Cạnh hình lập phương sau khi giảm là:

  10 : 100 × 70 = 7 (cm)

  Diện tích toàn phần hình lập phương au khi giảm là:

  7 × 7 × 6 = 294 (cm²)

  Diện tích toàn phần của hình lập phương giảm số % là:

  294 : 600 × 100 = 49%

   Đáp số: 49%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )