Khí hiđro cháy trong khi oxi tạo ra nước theo phản ứng: $H_{2}$+$O_{2}$→$H_{2}$ Muốn thu 22,5g nước thì thể tích khí hidro cần đốt là bao nhiêu? A. 24

Question

Khí hiđro cháy trong khi oxi tạo ra nước theo phản ứng:
$H_{2}$+$O_{2}$→$H_{2}$
Muốn thu 22,5g nước thì thể tích khí hidro cần đốt là bao nhiêu?
A. 24 lít
B. 36 lít
C. 48 lít
D. 28 lít

in progress 0
Eden 1 tháng 2021-07-27T08:33:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:35:25+00:00

  Đáp án:

   n H2O= 22,5/18= 1,25(mol)

  2H2 + O2 –> 2H20

  1,25 <- 0,625 <- 1,25

  => n H2= 1,25(mol)

  V H2= 1,25 . 22,4 = 28(l)

  Vậy muốn thu được 22,5g nước thì thể tích khí hidro cần đốt là 28 lít

  Mình lớp 8!!! 😀

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-27T08:35:37+00:00

  2H2+O2 ⇒2H2O

   n(H2O)=m/M=22,5/18=1,25 (mol)

  Theo PTHH:n(H2O)=n(H2)=1,25(mol)

      V(H2)=n×22,4=1,25×22,4=28(lít)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )