Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thêm 2,5V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng thêm 0.2A. Khi hiệu điện thế giảm đi 2V thì cường độ dòn

Question

Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thêm 2,5V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng thêm 0.2A. Khi hiệu điện thế giảm đi 2V thì cường độ dòng điện tăng thêm hay giảm đi bao nhiêu lần
Mọi người giúp mình với ạ

in progress 0
Isabelle 2 năm 2021-09-07T08:43:15+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:44:26+00:00

  Đáp án:0.16A

   

  Giải thích các bước giải:Gọi I1 và U1 là cddd và hđt ban đầu,I2 và U2 là cddd và hđt sau khi tăng, I3 và U3 là cddd và hđt sau khi giảm.

  Vì cđdđ tỉ lệ thuận với hđt nên:

  I2/U2=I1/U1

  áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:

  I2/U2=I1/U1=(I2-I1)/(U2-U1)=0,2/2,5=0.08

  Vì cđdđ tỉ lệ thuận với hđt nên:

  I1/U1=I3/U3

  áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:

  I1/U1=I3/U3=(I1-I3)/(U1-U3)=(I1-I3)/2=0.08

  =>I1-I3=0.08×2=0,16A

  Vậy khi hiệu điện thế giảm đi 2V thì cường độ dòng điện giảm 0,16A

   

  0
  2021-09-07T08:45:06+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!

  Đáp án:

  Giảm $0,16 A$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn lúc đầu lần lượt là $U (V) ; I (A)$

  Khi hiệu điện thế tăng $2,5 V$ thì cường độ dòng điện tăng $0,2 A$ nên ta có:

       `\frac{U}{I} = \frac{U + 2,5}{I + 0,2} = \frac{U + 2,5 – U}{I + 0,2 – I} = \frac{25}{2}`

  $⇔ \dfrac{U}{I} = \dfrac{25}{2}$

  Gọi độ giảm của cường độ dòng điện qua dây dẫn là $x (A)$ khi hiệu điện thế hai đầu dây dẫn giảm $2 V$. Ta có:

       `\frac{U}{I} = \frac{U – 2}{I – x} = \frac{U – (U – 2)}{I – (I – x)} = \frac{2}{x}`

  $⇔ \dfrac{2}{x} = \dfrac{25}{2}$

  $⇔ x = 0,16 (A)$

  Vậy cường độ dòng điện qua dây dẫn giảm $0,16 A.$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )