Khi hoà tan 6g hợp kim gồm Cu,Fe,Al trg axit HCl dư thì tạo thành 3,024 lít khí H2 (đktc) còn lại 1,86g kim loại k tan a) viết PTHH b) tính thành phần

Question

Khi hoà tan 6g hợp kim gồm Cu,Fe,Al trg axit HCl dư thì tạo thành 3,024 lít khí H2 (đktc) còn lại 1,86g kim loại k tan
a) viết PTHH
b) tính thành phần % khối lượng của mỗi kim loại trg hỗn hợp ban đầu

in progress 0
Hailey 3 tháng 2021-09-19T19:24:24+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T19:25:27+00:00

  Đáp án:

  \(\%m_{Cu}=31\%\\ \%m_{Fe}=42\%\\ \%m_{Al}=27\%\)

  Giải thích các bước giải:

  \(a,\ PTHH:\\ Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2↑\ (1)\\ 2Al+6HCl\to 2AlCl_3+3H_2↑\ (2)\\ \text{b, Vì Cu không tan trong HCl nên:}\\ \Rightarrow m_{Cu}=1,86\ g.\\ ⇒m_{Fe}+m_{Al}=6-1,86=4,14\ g.\\ n_{H_2}=\dfrac{3,024}{22,4}=0,135\ mol.\\ \text{Gọi $n_{Fe}$ là a (mol), $n_{Al}$ là b (mol).}\\ \text{Theo đề bài ta có hệ pt:}\\ \left\{ \begin{array}{l}56a+27b=4,14\\a+1,5b=0,135\end{array} \right.\ ⇒\left\{ \begin{array}{l}a=0,045\\b=0,06\end{array} \right.\\ ⇒\%m_{Cu}=\dfrac{1,86}{6}\times 100\%=31\%\\ \%m_{Fe}=\dfrac{0,045\times 56}{6}\times 100\%=42\%\\ \%m_{Al}=\dfrac{0,06\times 27}{6}\times 100\%=27\%\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-19T19:26:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nH2=0,135 (mol)

  a, Cu ko pứ, mkl ko tan là Cu

     m(al,fe) =6- 1,86=4,14 (g)

     2Al + 6HCl ⇒ 2AlCl3 + 3H2↑

       x        3x           x           3/2 x

     Fe + 2HCl ⇒ FeCl2 + H2↑

       y        2y        y            y

   b,ta có hệ:

      3/2x +y=0,135

      27x+56y=4,14

       ⇒ x= 0,06(mol) ; y=0,045(mol)

    mAl= 0,06.27=1,62 %

   %Cu = 1,86/6 .100=31%

   %Al= 1,62/6.100=27%

  ⇒%Fe=100%-31%-27%=42%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )