Khi học bài Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân bạn Hải cho rằng: Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của cán bộ

Question

Khi học bài Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân bạn Hải cho rằng: Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của cán bộ và những người lãnh đạo. Những người lao động bình thường thì không có quyền ấy và họ không phải là cán bộ lãnh đạo.
– Em có đồng ý với ý kiến của bạn Hải hay không? Tại sao?
– Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội là gì? Trình bày phương thức thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội.

in progress 0
Sadie 2 năm 2021-07-17T16:44:12+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:45:43+00:00

  Em không đồng ý với ý kiến của bạn. Vì công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

  Quyền tham gia quản lí nhà nước là quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội; tổ chức thực hiện, giám sát các hoạt động, công việc chung của nhà nước và xã hội.

  Phương thức thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước:

  – trực tiếp tham gia, bàn bạc, đóng góp ý kiến và giám sát hoạt động của các cơ quan và cán bộ.

  – gián tiếp tham gia thông qua đại biểu nhân dân để họ có thể kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )