Khi in trang tính ra giấy, theo ngầm định Excel sẽ đặt trang tính theo hướng nào? A. Hướng trang đứng B. Hướng trang nằm ngang C. Có thể đứng hoặc nằm

Question

Khi in trang tính ra giấy, theo ngầm định Excel sẽ đặt trang tính theo hướng nào?
A. Hướng trang đứng
B. Hướng trang nằm ngang
C. Có thể đứng hoặc nằm ngang
D. Không hướng nào

in progress 0
Cora 3 tuần 2021-08-15T23:13:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:14:29+00:00

  Khi in trang tính ra giấy, theo ngầm định Excel sẽ đặt trang tính theo hướng nào?

  A. Hướng trang đứng

  B. Hướng trang nằm ngang

  C. Có thể đứng hoặc nằm ngang

  D. Không hướng nào

  0
  2021-08-15T23:14:39+00:00

  Khi in trang tính ra giấy, theo ngầm định Excel sẽ đặt trang tính theo hướng nào?

  A. Hướng trang đứng

  B. Hướng trang nằm ngang

  C. Có thể đứng hoặc nằm ngang

  D. Không hướng nào

  khi-in-trang-tinh-ra-giay-theo-ngam-dinh-ecel-se-dat-trang-tinh-theo-huong-nao-a-huong-trang-dun

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )