Khi kéo vật lên phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ như thế nào? Nêu những khó khăn khi kéo vật lên bằng cách kéo này?

Question

Khi kéo vật lên phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ như thế nào? Nêu những khó khăn khi kéo vật lên bằng cách kéo này?

in progress 0
Maria 1 tháng 2021-08-07T20:35:14+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:36:23+00:00

  thì phải có cường độ lớn hơn hoặc = trg lượng của vật 

  nếu kéo thế này sẽ lâu hơn và ko nhanh đc

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-07T20:36:31+00:00

  Khi kéo vật lên phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ như thế nào?

  ⇒ Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ ít nhất phải bằng với trọng lượng của vật

  Nêu những khó khăn khi kéo vật lên bằng cách kéo này?

  ⇒ Cần nhiều người đủ để tạo ra lực kéo mạnh để kéo vật lên.1 người có thể không làm được

                                                XIN HAY NHẤT AK 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )