khi khô cạn phần nước lọc, hơi bay lên và chất còn lại trong ống nghiệm là gì? so sánh muối thu được với muối ăn ban đầu. Em đang gấp mọi người trả lờ

Question

khi khô cạn phần nước lọc, hơi bay lên và chất còn lại trong ống nghiệm là gì? so sánh muối thu được với muối ăn ban đầu. Em đang gấp mọi người trả lời giúp em với ạ

in progress 0
Eloise 4 tuần 2021-09-05T17:44:10+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:45:31+00:00

  (Thí nghiệm lọc tách muối và cát)

  Khi cô cạn phần nước lọc, hơi bay lên, chất còn lại trong ống nghiệm là muối ăn.

  Khối lượng của muối thu được và muối ban đầu bằng nhau do muối không bay hơi. Muối tinh khiết như ban đầu do đã được lọc bỏ tạp chất cát.

  0
  2021-09-05T17:46:01+00:00

  Khi khô cạn phần nước lọc, hơi bay lên và chất còn lại trong ống nghiệm là gì ??

  ⇒Muối ăn (khi cô cạn, khí và hơi nước bay đi hết)

  -Vì khi khô cạn phần nước lọc, hơi bay lên và khối lượng muối không đổi (ko có tạp chất)

  ⇒$m_{muối..thu..dc}=m_{muối..ban..đầu}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )