Khi lai giữa P đều thuần chủng, thu được F1 đồng loạt cây quả đỏ, có khía. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có 3 kiểu hình gồm: 2998 qu

Question

Khi lai giữa P đều thuần chủng, thu được F1 đồng loạt cây quả đỏ, có khía. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có 3 kiểu hình gồm: 2998 quả vàng, có khía; 3005 quả đỏ, bầu dục; 5995 quả đỏ, có khía. Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng.
a, Qui luật di truyền nào đã chi phối phép lai trên?
b, Lập sơ đồ lai của P và của F1?
c, Nếu ngay F1 phân li KH theo tỉ lệ 1:1:1:1. Xác định kiểu gen của P và lập sơ đồ lai?
Mng giúp e với, e xin cảm ơn ạ

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-11-04T05:26:17+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:27:34+00:00

  Khi lai giữa P đều thuần chủng, thu được F1 đồng loạt cây quả đỏ, có khía.

  → F1 dị hợp 2 cặp gen mà F1 x F1 thu được F2 có 3 kiểu hình

  → Liên kết gen (nếu phân li độc lập hay HVG sẽ tạo 4 KH)

  Lai giữa P đều thuần chủng, thu được F1 đồng loạt cây quả đỏ, có khía.

  → quả đỏ > quả vàng,  có khía > bầu dục.

  Quy ước:

  A- quả đỏ > a – quả vàng, D – có khía > d – bầu dục.

  F2 không xuất hiện quả vàng, bầu dục. aadd → F1 không tạo giao tử ad

  → F1 có KG là: Ad//aD → P: Ad//Ad x aD//aD

  F1 x F1:       Ad//aD      x     Ad//aD

  Gf1:      1/2Ad : 1/2aD    1/2Ad : 1/2aD

  F2: 1/4Ad//Ad : 2/4Ad//aD : 1/4aD//aD

  P đều thuần chủng không thể tạo F1 phân li KH theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )