Khi lai hai cơ thể cùng loài, thu được một số hợp tử có tổng số 1152 NST đơn. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10%; của trứng là 50%. Mỗi hợp tử t

Question

Khi lai hai cơ thể cùng loài, thu được một số hợp tử có tổng số 1152 NST đơn. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10%; của trứng là 50%. Mỗi hợp tử tạo ra do một tinh trùng kết hợp với một trứng. Biết số tinh trùng tham gia thụ tinh được tạo nên từ một nhóm TB sinh dục có 360 NST. Số lần phân bào của mỗi TB sinh dục bằng số lượng NST đơn trong bộ NST đơn bội của loài; các TB sinh dục tạo nên đều giảm phân tạo thành tinh trùng.
a. Xác định bộ NST 2n
b. Xác định số lượng tế bào mầm sinh dục? số tinh nguyên bào?
c. số noãn nguyên bào cần thiết tạo nên số trứng tham gia thụ tinh

in progress 0
Maya 1 năm 2021-09-09T18:54:18+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:55:47+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số hợp tử là x

  Ta có : x. 2n = $1152$ => x.n= $576$(1) 

  Số tinh trùng tham gia thụ tinh là : x

  Số tinh trùng tạo ra là : $10$x

  Số TBSD là: $10$x : $4$ = $2,5$x

  Số tế bào mầm sinh dục là :   $\frac{360}{2n}$ =$\frac{180}{n}$ 

  Ta có : $\frac{180}{n}$. $2^{n}$ = 2,5x

  => $180$. $2^{n}$= $2,5 $x.n =$ 2,5 . 576 $= $1440 $

  => $2^{n}$ = $8$ => n = $3$

  Vậy 2n = $6$

  x= $192$

  b. Số tế bào mầm sinh dục là : $\frac{360}{2n}$ =$60$

  c. Số trứng tham gia thụ tinh là $192$

  Số trứng tạo ra là : $192$: $50$% =$384$

  Số noãn nguyên bào cần thiết tạo ra số trứng tham gia thụ tinh là : $384$

  0
  2021-09-09T18:56:01+00:00

  a, Gọi số tế bào sinh dục ban đầu là a → Số tế bào sinh dục chín tạo thành là: $2^{n}$ x a

  → Số tinh trùng tạo thành là: $2^{n}$ x 4a 

  → Số hợp tử là: 4a x $2^{n}$ x 10% = 0,4a x $2^{n}$

  Ta có:

  0,4a x 2n x $2^{n}$ = 1152

  a x 2n = 360 

  Giải hệ ta được: $2^{n}$ = 8 → n = 3 

  Vậy bộ NST của loài là 2n = 6

  b, Số tế bào mầm sinh dục là: a = 360 : 6 = 60

  c, Số hợp tử tạo thành là: 1152 : 6 = 192

  Số trứng tham gia thụ tinh là: 192 : 50% = 384

  Vậy cần 384 tế bào sinh dục cái tham gia giảm phân tạo trứng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )