Khi làm nguội 1026,4g dd bão hoà muối sunfat của kim loại ngậm nc có công thức Na2SO4.nH2O từ 80 độ C xuống 10 độ C thấy có 395,4g tinh thể ngậm nc tá

Question

Khi làm nguội 1026,4g dd bão hoà muối sunfat của kim loại ngậm nc có công thức Na2SO4.nH2O từ 80 độ C xuống 10 độ C thấy có 395,4g tinh thể ngậm nc tách ra. Độ tan của muối khan đó ở 80 độ C là 23,8g; ở 10 độ C là 9g. Xác định n

in progress 0
Peyton 3 tuần 2021-11-17T06:10:03+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T06:11:17+00:00

  Đáp án:

   n = 10

  Giải thích các bước giải:

  – ở $80^{0}$ C: trong 100 gam H2O có 28,3 gam chất tan hay 128,3 gam dung dịch thì có 28,3 gam chất tan ⇒ trong 1026,4 gam dung dịch có 226,4 gam chất tan

  ⇒ m (H2O) = m dung dịch – m chất tan = 1026,4 – 226,4 = 800 (g)

  – ở $10^{0}$ C: trong 109 gam dung dịch có 9 gam chất tan

  trong 1026,4 – 395,4 = 631 gam dung dịch ⇒ có 52 gam chất tan

  ⇒ m (H2O) = 631 – 52 = 579 (g)

  ⇒ m (H2O) đi vào kết tinh là: 800 – 579 = 221 (g)

  ⇒ kim loại M2SO4 đi vào kết tinh là: 226,4 – 52 = 174,4 (g)

  $\frac{221}{18n}$ . M2SO4 . nH2O  ; 7<n<12

  m(M2SO4) = M chất tan . $\frac{221}{18n}$ = 174,4

      n                8                  9                 10               11

  M2SO4      113,6            127,8            142            156,2

  ⇒ n = 10 ; M2SO4 = 142 ⇒ M = 23

  ⇒ Na2SO4 . 10H2O

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )