Khi lưu huỳnh cháy trong không khí thì xảy ra phản ứng hóa học sau: S + O2 → SO2 Số gam S phản ứng đủ với 22,4 lít (đktc) khí O2 là A: 48 B: 32

Question

Khi lưu huỳnh cháy trong không khí thì xảy ra phản ứng hóa học sau: S + O2 → SO2
Số gam S phản ứng đủ với 22,4 lít (đktc) khí O2 là
A:
48
B:
32
C:
16
D:
64

in progress 0
Josephine 4 ngày 2021-12-07T15:56:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T15:57:35+00:00

  Chọn B ạ

   

  0
  2021-12-07T15:57:48+00:00

  Đáp án: B

   

  Giải thích các bước giải: n(O2)=V/22.4=22.4/22.4=1(mol)

   n(S)=n(O2)=1(mol)

  m(S)=n.M=1.32=32g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )