khi mới phát hiện ra châu mĩ thì chủ nhân của châu lục này là người thuộc chủng tộc nào?

Question

khi mới phát hiện ra châu mĩ thì chủ nhân của châu lục này là người thuộc chủng tộc nào?

in progress 0
Kylie 1 tháng 2021-07-24T19:42:57+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:44:17+00:00

  Trước lúc Cô-lôm-bô phát hiện ra Châu Mĩ, chủ nhân của châu lục này là người Anh điêng và người Ê-xki-mô của chủng tộc Môn-gô-lô-it. Những người này là con cháu (hậu duệ)của dân Châu Á di cư vào đây từ xa xưa. 

  0
  2021-07-24T19:44:42+00:00

  chủng tộc môn gô lô ít

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )