Khi một vật rắn được làm lạnh đi thì: A. khối lượng của vật giảm đi. B. thể tích của vật giảm đi. C. trọng lượng của vật giảm đi. D. trọng lượng của v

Question

Khi một vật rắn được làm lạnh đi thì:
A. khối lượng của vật giảm đi.
B. thể tích của vật giảm đi.
C. trọng lượng của vật giảm đi.
D. trọng lượng của vật tăng lên.

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-10-16T01:35:14+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:36:24+00:00

  Đáp án:

  B nhé 

  vì khi lạnh thường thì vật sẽ co lại giảm thể tích vật 

  + Vận dụng sự nở vì nhiệt của chất rắn: Tất cả các chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi

  + Vận dụng biểu thức tính trọng lượng: P

    ⇒  trọng lượng riêng của vật tăng

         trọng lượng ko đổi

         thể tích giảm

  0
  2021-10-16T01:36:31+00:00

  Đáp án:

   B. thể tích của vật giảm đi.

  Giải thích các bước giải:

  Khối lượng riêng được xác định bởi công thức:

  \[D = m.V \Rightarrow V = \frac{D}{m}\]

  Khi vât rắn bị làm lạnh đi thì vật co lại thể tích của vật giảm 

  mà khối lượng của vật không đổi suy ra khối lượng riêng của vật tăng.

  ⇒+ Khối lượng và trọng lượng không đổi

     + Thể tích của vật giảm

     + Khối lượng riêng của vật tăng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )