Khi muốn nâng vật có trọng lượng là 100N thì ta phải kéo vật một lực có độ lớn ít nhất là bao nhiêu?Tính đoạn đường cần kéo dây, nếu độ cao cần nâng

Question

Khi muốn nâng vật có trọng lượng là 100N thì ta phải kéo vật một lực có độ lớn ít nhất là bao nhiêu?Tính đoạn đường cần kéo dây, nếu độ cao cần nâng vật là 10m.

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-10-05T03:40:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:42:00+00:00

  Đáp án:

  F ≤ 100N và l = 10m

  Giải thích các bước giải:

  Để có thể nâng vật ,lên cao trực tiếp thì ta cần nâng vật với một lực ít nhất bằng với trọng lượng của vật

  Do đó lực cần kéo dây là:

  \[F \ge P = 100N\]

  Độ cao cần nâng vật:

  \[l = h = 10m\]

  0
  2021-10-05T03:42:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Khi nâng một vật lên cao và chuyển động đều thì lực kéo tối thiểu phải bằng trọng lượng của vật.

   Do đó lực kéo tối thiểu là F = P = 100N.

   Nếu kéo trực tiếp lên độ cao 10m thì đoạn đường cần kéo dây là l = 10m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )