khi nào ảnh của vật hình mũi tên qua gương phẳng a) song song cùng chiều với vật b) cùng phương ngược chiều với vật

Question

khi nào ảnh của vật hình mũi tên qua gương phẳng
a) song song cùng chiều với vật
b) cùng phương ngược chiều với vật

in progress 0
Bella 3 tuần 2021-08-13T14:09:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:11:10+00:00

  a) Khi vật song song với gương

  b) Khi vật đặt vuông góc với gương

   

  0
  2021-08-13T14:11:21+00:00

  Đáp án:

   a. Ảnh của mũi tên qua gương phẳng song song, cùng chiều với vật khi đặt mũi tên song song với gương. 

  b. Ảnh của mũi tên cùng phương, ngược chiều với vật khi đặt mũi tên vuông góc với gương phẳng.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )