khi nào có thể năng trọng trường khi nào có thế năng đàn hồi khi nào có động năng

Question

khi nào có thể năng trọng trường
khi nào có thế năng đàn hồi
khi nào có động năng

in progress 0
Samantha 4 tháng 2021-07-29T10:25:33+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:26:45+00:00

  Đáp án:

   `text(Gửi bạn)`

   -Thế năng trọng trường xuất hiện khi một vật  độ cao so với mặt đất hoặc vật mốc.

  – Thế năng đàn hồi xuất hiện  lực tác dụng làm vật bị biến dạng. 

   -Năng lượng vật có được khi 1 vật chuyển động ta nói vật có động năng

  Xin 5 sao , hay nhất và tim.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-29T10:27:03+00:00

  Giải thích các bước giải:
  – Thế năng trọng trường xuất hiện khi một vật có độ cao so với mặt đất hoặc vật mốc thế năng phụ thuộc vào độ cao so với mặt mốc và khối lượng của vật
  – Thế năng đàn hồi xuất hiện khi có tác dụng làm vật biến dạng. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng của vật
  –   Động năng là :Năng lượng vật có được khi 1 vật chuyển động ta nói vật có động năng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )