khi nào dùng CnH2n+1NH2 và khi nào dùng CnH2n+3N vậy ạ

Question

khi nào dùng CnH2n+1NH2 và khi nào dùng CnH2n+3N vậy ạ

in progress 0
Jade 4 tuần 2021-09-07T08:15:13+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T08:16:55+00:00

    Dùng $C_nH_{2n+1}NH_2$ để chỉ rõ là amin no, đơn chức, bậc 1. 

    Dùng $C_nH_{2n+3}N$ trong phương trình đốt cháy. Amin no đơn chức nhưng chưa chắc bậc 1.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )