Khi nào dùng practice? Khi nào dùng practise?

Question

Khi nào dùng practice? Khi nào dùng practise?

in progress 0
Elliana 5 tháng 2021-07-28T16:28:05+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:29:27+00:00

  Với người Mỹ thì họ sử dụng từ practice ở mọi trường hợp. Còn người Anh thì lại dùng practice là danh từ, practise là động từ.

  0
  2021-07-28T16:29:51+00:00

  Ta xét 2 trường hợp nhé:

  +Người Mỹ dùng pratice cho mọi trường hợp

  +Người Anh dùng practice cho danh từ(n), practise cho động từ(v).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )