khi nào fe hoá trị 2 khi nào fe hoá trị 3

Question

khi nào fe hoá trị 2 khi nào fe hoá trị 3

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-09-09T18:42:33+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-09T18:44:04+00:00

  Khi Fe tác dụng với các chất oxi hóa mạnh (như KMnO4, KClO3, K2Cr2O7, HNO3, H2SO4 đặc, halogen …) thì nó sẽ được oxi hóa lên mức cao nhất, tức là hóa trị 3, còn nếu Fe pư với các chất oxi hóa trung bình (như HCl, H2SO4 loãng, S, …) thì nó chỉ bị oxi hóa lên mức oxi hóa trung bình thôi, tức là Fe có giá trị hóa học 2

  Chúc bn học giỏi, mong đc câu trả lời hay nhất !

  #Miasayhiii

   

  0
  2021-09-09T18:44:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  +Khi Fe tác dụng với các chất có tính oxi hóa mạnh như:O2, Cl2, H2SO4 đặc, nóng, HNO3thì sản phẩm của Fe sẽ có hóa trị (III)

  +Khi tác dụng với các chất không có tính oxi hóa hoặc tính oxi hóa yếu như S, HCl, H2SO4 loãng thì sản phẩm của Fe sẽ có hóa trị (II)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )