khi nào gen phân li độc lập ?khi nào gen di truyền liên kết

Question

khi nào gen phân li độc lập ?khi nào gen di truyền liên kết

in progress 0
Abigail 1 tháng 2021-11-14T01:52:06+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T01:54:01+00:00

  *khi mỗi gen quy định tinh trạng nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau=> gen phân ly độc lập

  *khi các gen quy định tính trạng cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể => khi đó các gen di truyền liên kết với nhau

   

  0
  2021-11-14T01:54:02+00:00

   

  Giải thích các bước giải

  định luật phân li độc lập là : khi lai cặp bố mẹ khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản thuần chủng di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó 

  gen di truyền liên kết là hiện tượng 1 nhóm trình tự gen cùng nằm trên 1 nst

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )