khi nào máy biến áp làm hiệm vụ tăng áp, hạ áp.

Question

khi nào máy biến áp làm hiệm vụ tăng áp, hạ áp.

in progress 0
Julia 5 tháng 2021-07-16T06:58:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T06:59:47+00:00

  Như vậy, ta có: U1/U2 = I2/I1 = k

  -Nếu N2 lớn hơn N1 thì U2 lớn hơn U1 và I2 nhỏ hơn I1: Máy biến áp tăng áp.

  -Nếu N2 nhỏ hơn N1 thì U2 nhỏ hơn U1 và I2 lớn hơn I1: Máy biến áp giảm áp.

  Nhớ cho minmochi880 ctlhn nhoa~

  0
  2021-07-16T06:59:51+00:00

  * Máy biến áp tăng áp: Khi N2 lớn hơn N1 thì U2 lớn hơn U1 và I2 nhỏ hơn I1

  * Máy biến áp giảm áp: Khi  N2 nhỏ hơn N1 thì U2 nhỏ hơn U1 và I2 lớn hơn I1: 

  Xin hay nhất!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )