Khi nào pư tạo muối trung hòa Khi nào tạo muối axit Khi nào tạo 2 muối Muối trung hòa là gì Muối axit là gì 60đ nên ghi cho rõ nhé

Question

Khi nào pư tạo muối trung hòa
Khi nào tạo muối axit
Khi nào tạo 2 muối
Muối trung hòa là gì
Muối axit là gì
60đ nên ghi cho rõ nhé

in progress 0
aihong 1 giờ 2021-09-07T07:55:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:57:19+00:00

  Đáp án:

  muối trung hòa là muối mà ở gốc axit không còn H . VD : K2CO3

  muối axit là muối mà ở gốc axit còn H . VD: KHCO3

   

  Giải thích các bước giải:

   mấy câu hỏi trên thì ở trong hình nha

  0
  2021-09-07T07:57:22+00:00

  Muốn biết phản ứng tạo muối axit hay trung hoà, cần xét tỉ lệ mol $NaOH$ và khí. Đối với từng loại:

  – $H_3PO_4+NaOH$:

  $T=\dfrac{n_{NaOH}}{n_{H_3PO_4}}$ 

  $T\le 1$: chỉ tạo $NaH_2PO_4$

  $1<T<2$: $NaH_2PO_4+Na_2HPO_4$

  $T=2$: chỉ tạo $Na_2HPO_4$

  $2<T<3$: $Na_2HPO_4$, $Na_3PO_4$ 

  $T\ge 3$: chỉ tạo $Na_3PO_4$

  – $CO_2+NaOH$ (hoặc $SO_2$)

  $T=\dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}$

  $T\le 1$: chỉ tạo $NaHCO_3$

  $1<T<2$: $NaHCO_3$, $Na_2CO_3$

  $T\ge 2$: chỉ tạo $Na_2CO_3$

  – $H_2S+NaOH$: xét khoảng giống hệt $CO_2$, $SO_2$ nhưng muối axit là $NaHS$ còn muối trung hoà là $Na_2S$

  Muối axit là muối mà gốc axit còn nguyên tử H có thể phân li tiếp ra $H^+$: muối $HCO_3$, $HSO_3$, $H_2PO_4$, $HPO_4$, $HS$, $HSO_4$,… 

  Muối trung hoà là muối mà gốc axit không còn nguyên tử H phân li được ra $H^+$.

  $\to$ không phải cứ có H trong gốc axit thì là muối axit. VD: $Na_2HPO_3$ và $NaH_2PO_2$ là các muối trung hoà (cấp 2 tạm thời chưa quan tâm 2 muối này)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )