khi nhỏ 3 giọt dung dịch BaCl2 vào trong ống nghiệm chứa 1 ml dung dịch Na2SO4 thấy có hiện tượng gì xảy ra Viết phương trình phản ứng và giải thích h

Question

khi nhỏ 3 giọt dung dịch BaCl2 vào trong ống nghiệm chứa 1 ml dung dịch Na2SO4 thấy có hiện tượng gì xảy ra Viết phương trình phản ứng và giải thích hiện tượng kết luận về tính chất hóa học của muối

in progress 0
Ximena 4 tháng 2021-08-23T08:10:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T08:12:02+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Hiện tượng: xuất hiện chất rắn màu trắng

  Phương trình: `NaCl_2+Na_2SO_4->BaSO_4↓+2NaCl`

  Tính chất: khi hai dd muối tan tác dụng với nhau, phản ứng đó xảy ra khi sản phẩm có kết tủa hoặc khí bay hơi đc tạo thành 

  0
  2021-08-23T08:12:24+00:00

  Bài giải:

  – Phương trình hóa học :

  `BaCl_2+Na_2SO_4→BaSO_4+2NaCl`

  – Hiện tượng : Xuất hiện kết tủa màu trắng ko tan trong dung dịch

  – Kết luận : Điều kiện phản ứng giữa `2` muối là :  cả `2` muối đều tan , một trong các chất sản phẩm là chất kết tủa, chất khí 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )