khi nhúng một khối lập phương vào nước mặt nào của khối lập phương chịu áp lực lớn nhất của nước ? Giải thích

Question

khi nhúng một khối lập phương vào nước mặt nào của khối lập phương chịu áp lực lớn nhất của nước ?
Giải thích

in progress 0
Madelyn 4 tháng 2021-08-25T15:34:22+00:00 1 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:36:10+00:00

  Đáp án:

    Khi nhúng khối lập phương vào nước thì mặt nào của chúng cũng đều chịu áp lực nước như nhau bởi vì vì các mặt khối lập phương đều có thế tíchnhư nhau nên khi nhúng vào nước điều chịu áp lực nước như nhau bởi công thức tính lực đẩy Ác si mét như sau: Fa=d.V

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )