Khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai ? A. Nhiệt độ càng cao thì cường độ hô hấp càng ca

Question

Khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai ?

A.
Nhiệt độ càng cao thì cường độ hô hấp càng cao.
B.
Nồng độ khí CO2 cao gây ức chế hô hấp hiếu khí.
C.
Hàm lượng nước có ảnh hưởng đến cường độ hô hấp.
D.
Trong điều kiện thiếu ôxi, rễ cây chuyển từ hô hấp hiếu khí sang hô hấp kị khí.

in progress 0
Liliana 3 tháng 2021-09-16T07:50:59+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:52:17+00:00

  Đáp án:

  Khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

  A. Nhiệt độ càng cao thì cường độ hô hấp càng cao

  B. Nồng độ khí $CO^{2}$ cao gây ức chế hô hấp hiếu khí

  C. Hàm lượng nước có ảnh hưởng đến cường độ hô hấp

  D. Trong điều kiện thiếu ôxi, rễ cây chuyển từ hô hấp hiếu khí sang hô hấp kị khí

  Giải thích các bước giải:

  Nước cần cho hô hấp, mất nước làm giảmcường độ hô hấp → Nên bảo quản hạt là làm khô hạt để giảm hô hấp

  0
  2021-09-16T07:52:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  C. Hàm lượng nước có ảnh hưởng đến cường độ hô hấp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )